Fjellteateret i Vera AS ble stiftet våren 2019. Selskapets formål er å være produsent av større forestillinger, konserter og arrangementer med internasjonalt format og kulturell interesse på Tronsmoen og Tronsmoen amfi i Vera, samt å være engasjert i andre arrangementer som naturlig hører sammen med dette. Selskapet er å betrakte som et ideelt selskap og skal derfor ikke utbetale utbytte til eierne. Eventuelt overskudd skal disponeres til å skape kulturelle arrangementer i Vera som er med på å øke interessen for Vera som destinasjon.

Fjellteateret i Vera eies av EPO ART AS, Scene Midt AS, Trønder-Avisa AS og Svein Eggen. Styret i selskapet er:

  • Rolf Pettersen (styreleder)
  • Paul-Ottar Haga
  • Arnstein Langåssve
  • Trond Varslot
  • Britt Anniken Holstad
  • Svein Eggen
  • Viggo Iversen

Tronsmoen Amfi ble etablert i forbindelse med opp oppsetningen av Veresspelet, en trilogi basert på historien om skogfinnene som slo seg ned i Vera i 1799. Siden oppstarten har over 10.000 publikummere tatt turen til fjellbygda for å se dette stykket.

TA
SceneMidt
HIL
HIL
HIL